PL
Kolton - Ovládače

Loading color scheme
Ovládače

IZBOVÝ REGULÁTOR S KOMUNIKÁCIOU RS

KOŁTON ST K 10

(ST 281)
Charakteristika
 • ovládanie izbovej teploty
 • ovládanie teploty
 • kotla ÚK
 • ovládanie teploty TÚV
 • ovládanie teploty zmiešavacích ventilov (dostupné pri spolupráci s modulom ventilu)
 • týždňový program vykurovania
 • budík
 • zobrazenie vonkajšej teploty (dostupné pri spolupráci s modulom ventilu)
 • rodičovský zámok
 • zobrazenie aktuálnych hodnôt teploty kotla a izbovej teploty
 • šetrič obrazovky – prezentácia
 • aktualizácia softvéru cez USB

Vybavenie
 • veľký, čitateľný, farebný, dotykový displej
 • sklený predný panel 2mm
 • zabudovaný izbový snímač
 • komunikačný kábel RS pre regulátor kotla
 • modul pre bezdrôtovú komunikáciu RS ST-260 (doplnkové príslušenstvo)

KOŁTON ST 281 C

(bezdrôtová verzia – pre podomietkovú montáž)
Charakteristika
 • ovládanie izbovej teploty
 • ovládanie teploty kotla ÚK
 • ovládanie teploty TÚV
 • ovládanie teploty zmiešavacích ventilov (dostupné pri spolupráci s modulom ventilu)
 • týždňový program vykurovania
 • budík
 • zobrazenie vonkajšej teploty (dostupné pri spolupráci s modulom ventilu)
 • rodičovský zámok
 • zobrazenie aktuálnych hodnôt teploty kotla a izbovej teploty
 • šetrič obrazovky – prezentácia
 • aktualizácia softvéru cez USB

Vybavenie
 • veľký, čitateľný, farebný, dotykový displej
 • sklený predný panel 2mm
 • zabudovaný izbový snímač
 • komunikačný kábel RS pre ovládač kotla
 • modul pre bezdrôtovú komunikáciu RS ST-260 (doplnkové príslušenstvo)

DVOJPOLOHOVÉ IZBOVÉ REGULÁTORY

KOŁTON ST 294

(káblová a bezdrôtová verzia)
* biely alebo čierny
Charakteristika
 • ovládanie izbovej teploty +/- s presnosťou 0,1 °C
 • hysteréza
 • káblová komunikácia

Vybavenie
 • zabudovaný izbový snímač
 • LED obrazovka
 • batérie 2xAAA

KOŁTON ST 290

(káblová alebo bezdrôtová verzia)

Izbový regulátor typu ST-290 je určený na ovládanie vykurovacieho zariadenia (napr. plynového, olejového, elektrického kotla alebo ovládača kotla). Tento regulátor má za úlohu udržiavať nastavenú teplotu v byte tak, že vysiela signál do vykurovacieho zariadenia (rozopnutie kontaktu) s informáciou o dohriatí miestnosti na požadovanú teplotu.

Charakteristika
 • ovládanie izbovej teploty
 • týždňový program vykurovania
 • program deň/noc
 • manuálny program
 • funkcia Optimum Start
 • funkcia vykurovanie/chladenie

Vybavenie
 • momentálne podsvietenie displeja
 • zabudovaný izbový snímač
 • batérie

Funkcja OPTIMUM START

Táto funkcia umožňuje inteligentné ovládanie vykurovacieho zariadenia, zvyšuje efektivitu a zabezpečuje lepší tepelný komfort. Izbový regulátor sám zvolí optimálny čas zapnutia kotla za účelom dosiahnutia tepelného komfortu tak, aby bola miestnosť vykúrená na nastavenú teplotu o predtým stanovenom čase.

Funkcja VYKUROVANIE/CHLADENIE

Táto funkcia umožňuje ovládať zariadenia, ktoré slúžia na vykurovanie ako chladiace či klimatizačné zariadenia. Pre nastavenie práce vyberte v menu funkciu, ktorú chcete, aby regulátor vykonával (vykurovanie alebo chladenie).

KOŁTON ST 292

(káblová alebo bezdrôtová verzia)

Izbový regulátor typu ST-292 je určený na ovládanie vykurovacieho zariadenia (napr. plynového, olejového, elektrického kotla alebo ovládača kotla). Tento regulátor má za úlohu udržiavať nastavenú teplotu v byte tak, že vysiela signál do vykurovacieho zariadenia (rozopnutie kontaktu) s informáciou o dohriatí miestnosti na požadovanú teplotu.

Charakteristika
 • bezdrôtová komunikácia
 • ovládanie izbovej teploty
 • týždňový program vykurovania
 • program deň/noc
 • manuálny program
 • funkcia Optimum Start
 • funkcia vykurovanie/chladenie

Vybavenie
 • momentálne podsvietenie displeja
 • zabudovaný izbový snímač
 • bezdrôtový snímač vonkajšej teploty (doplnkové príslušenstvo)
 • bezdrôtový snímač teploty podlahy (doplnkové príslušenstvo)
 • elektrický zdroj s prijímačom signálu
 • batérie
 • sklený predný panel 3mm
 • kapacitné tlačidlá

Funkcja OPTIMUM START

Táto funkcia umožňuje inteligentné ovládanie vykurovacieho zariadenia, zvyšuje efektivitu a zabezpečuje lepší tepelný komfort. Izbový regulátor sám zvolí optimálny čas zapnutia kotla za účelom dosiahnutia tepelného komfortu tak, aby bola miestnosť vykúrená na nastavenú teplotu o predtým stanovenom čase.

Funkcja VYKUROVANIE/CHLADENIE

Táto funkcia umožňuje ovládať riadenia, ktoré slúžia na vykurovanie ako chladiace či klimatizačné zariadenia. Pre nastavenie práce vyberte v menu funkciu, ktorú chcete, aby regulátor vykonával (vykurovanie alebo chladenie).

Snímač PODLAHOVEJ TEPLOTY

V prípade použitia doplnkového snímača podlahovej teploty bude izbový regulátor ovládať teplotu miestnosti, pričom bude zohľadňovať teplotu podlahy (nevyhnutnosť nastaviť minimálnu a maximálnu teplotu podlahy). Okrem iného môžete takto predísť vychladnutiu podlahy v miestnostiach s dostatočným slnečným žiarením.

REGULÁTORY PRE ZÁSYPOVÉ KOTLY

ST-891 zPID

Charakteristika
 • pokročilé, ale zároveň jednoduché a intuitívne menu
 • ovládanie ventilátora a pohonu zmiešavacieho ventilu
 • ovládanie čerpadla ÚK, TÚV a čerpadla podlahového vykurovania
 • možnosť pripojenia izbového regulátora s RS alebo tradičnou komunikáciou
 • možnosť pripojenia modulu ST-65 GSM, ST-500 ETHERNET, Wi-Fi
 • program zPID

Vybavenie
 • veľký farebný displej uľahčujúci ovládanie regulácie
 • snímač teploty ÚK, TÚV, ventilu a spiatočky
 • snímač teploty spalín zPID
 • napájací kábel, napájacie káble čerpadiel
 • tepelná ochrana (termik)
 • kryt regulácie prispôsobený k inštalácii na kotol
 • jednomodulová panelová konštrukcia k inštalácii na kotol vyrobená z vysokokvalitných materiálov odolných na vysoké aj nízke teploty

REGULÁTORY PRE KOTLY S PODÁVAČOM

ST-491

Charakteristika
 • pokročilé, ale zároveň jednoduché a intuitívne menu
 • ovládanie ventilátora a slimákového podávača
 • ovládanie čerpadla ÚK, TÚV, čerpadla podlahového vykurovania a obehového čerpadla
 • ovládanie pohonu zmiešavacieho ventilu
 • možnosť pripojenia izbového regulátora s RS alebo tradičnou komunikáciou
 • možnosť pripojenia modulu ST-65 GSM, ST-500 ETHERNET, Wi-Fi

Vybavenie
  Štandardné
 • veľký farebný displej uľahčujúci ovládanie regulácie
 • snímač teploty podávača (ochrana)
 • snímač teploty ÚK, TÚV a podlahy
 • snímač teploty ventila a spiatočky • snímač vonkajšej teploty
 • tepelná ochrana (termik)
 • napájací kábel, napájacie káble čerpadiel
 • jednomodulová panelová konštrukcia k inštalácii na kotol vyrobená z vysokokvalitných materiálov odolných na vysoké aj nízke teploty

ST-571 zPiD

Charakteristika
 • ovládanie podávača a ventilátora a zároveň čerpadiel ÚK, TÚV
 • ovládanie dvoch prídavných čerpadiel (ÚK, ochrana kotla, obehové čerpadlo a čerpadlo podlahového vykurovania, krátkeho obehu, ventilu)
 • ovládanie 2 pohonov zmiešavacieho ventilu
 • ekvitermické ovládanie
 • možnosť pripojenia izbového regulátora s RS alebo tradičnou komunikáciou
 • možnosť pripojenia modulu ST-65 GSM, ST-505 ETHERNET lub WiFi RS
 • možnosť ovládania dvoch ventilov pomocou doplnkových modulov ST-431n

Vybavenie
 • veľký farebný displej uľahčujúci ovládanie regulácie
 • snímač teploty ÚK, TÚV a podávača (ochrana)
 • 2 snímače ventilu, spiatočky, vonkajšej teploty (bezdrôtový), spalín (verzia zPID)
 • dva doplnkové snímače
 • tepelná ochrana (termik)
 • možnosť aktualizácie programu cez USB port
 • napájací kábel, napájacie káble čerpadiel
 • dezinfekcia bojlera
 • jednomodulová panelová konštrukcia k inštalácii na kotol vyrobená z vysokokvalitných materiálov odolných na vysoké aj nízke teploty
 • program zPID

REGULÁTORY PRE KOTLY NA PELETY

KOŁTON ST-973

Charakteristika
 • pokročilé, ale zároveň jednoduché a intuitívne menu
 • ovládanie ventilátora a peletového podávača
 • ovládanie čerpadla ÚK a TÚV
 • ovládanie prídavného čerpadla
 • týždňové ovládanie
 • spolupráca s izbovým regulátorom K-10, ST-290, ST-292
 • možnosť pripojenia modulu GSM ST-65, ETHERNET ST-505, ST-5060 WiFi
 • spolupráca s akumulačnou nádržou
 • rozkúrenie pomocou zapaľovača
 • ovládanie zmiešavacieho ventilu (čerpadlo ventilu)
 • možnosť rozšírenia o ďalšie dva ventily
 • ovládanie pohyblivého roštu horáka
 • možnosť výberu práce: Standard alebo Modulácia
 • možnosť stanovenia hodín práce kotla

KOŁTON ST-979

Charakteristika
 • pokročilé, ale zároveň jednoduché a intuitívne menu
 • ovládanie ventilátora a peletového podávača
 • ovládanie čerpadla ÚK a TÚV
 • ovládanie dvoch prídavných čerpadiel
 • týždňové ovládanie
 • spolupráca s izbovým regulátorom K-10, ST-290, ST-292
 • možnosť pripojenia modulu GSM ST-65
 • zabudovaný modul ETHERNET
 • spolupráca s akumulačnou nádržou
 • rozkúrenie pomocou zapaľovača
 • plynulé ovládanie tromi zmiešavacími ventilmi (troma čerpadlami ventilov)
 • možnosť rozšírenia o ďalšie dva ventily
 • ovládanie pohyblivého roštu horáka
 • možnosť výberu práce: Standard alebo Modulácia
 • možnosť stanovenia hodín práce kotla

KOMUNIKAČNÉ REGULÁTORY

KOŁTON ST-505

Charakteristika
 • internetový káblový modul, pri spolupráci s ostatnými regulátormi
 • farebný profil s animáciou na monitore domáceho počítača
 • možnosť zadávať zmeny nastavených teplôt ako aj zmeny pre čerpadlá a zmiešavacie ventily
 • možnosť zadávať zmeny nastavených teplôt na izbovom regulátore RS
 • zobrazenie teplôt na snímačoch
 • zobrazenie histórie teplôt
 • zobrazenie histórie a druhov alarmov
 • verzia pre mobilné zariadenia na stiahnutie v Google Play

KOŁTON ST-5060 Wi-Fi RS

Charakteristika
 • internetový modul WiFi RS ST-5060
 • pripojenie na internet prostredníctvom signálu WiFi
 • funkcie vykonávané cez T-505

KOŁTON ST-65

Charakteristika
 • modul GSM • spolupráca s regulátormi s RS komunikáciou
 • kontrola teplôt snímačov cez SMS správy
 • oznámenia cez SMS alebo telefonicky (prichádzajúci hovor) o alarmoch kotla
 • možnosť zmeny nastavených teplôt pomocou mobilného telefónu
 • zabezpečenie modulu autorizačným kódom