PL
Kolton - Ekomatix

Loading color scheme

ecomatix 03 je kotol dlhodobého horenia so zásobníkom a automatickým podávačom paliva. Je určený na spaľovanie uhlia vo forme eko-hrášku s priemerom 5–25mm, palivo je spaľované v retortovom horáku s ventilátorom.

Kotol  z s podávačom umožňuje vďaka špeciálnym riešeniam dosiahnuť bezdymové spaľovanie, nízke emisie a vysokú efektivitu 91,4–94,7%. Dômyselná riadiaca jednotka kontroluje teplotu vody v kotle a riadi prácu podávača, ventilátora, riadi prácu pohonu zmiešavacieho čerpadla, čerpadiel a navyše môže spolupracovať s izbovým termostatom rôzneho typu a komunikačnými modulmi Internet a GSM.

Dôležitou črtou kotla je platňová konštrukcia výmenníka, ktorá má v zadnej časti špeciálny čistiaci mechanizmus. Tento mechanizmus plní dve funkcie: udržiava výmenník v náležitej čistote a plní rolu turbulátora spalín. Kotol takto dosahuje stálu, vysokú efektívnosť. Dodatočne môže byť čistiaci mechanizmus automatický, čiže sa samostatne zapína a je riadený pomocou riadiacej jednotky kotla.
Významnou inováciu v kotle, ktorá zlepšuje proces spaľovania a znižuje emisie spalín je patentovaná špeciálna retorta III. generácie Retoscroll, chránená troma patentami, je v tvare kužeľa s prevzdušňovacími otvormi a výstupkami tvoriacimi špirálu. Dôležitou črtou kotla je aj vyloženie spaľovacej komory keramikou v podobe špeciálnych platní, ktoré optimalizujú priebeh horenia.
ecomatix 03 może pracować w trybie ciągłym, bez wygaszania podczas sezonu grzewczego. Automatyka umożliwia przygotowanie ciepłej wody użytkowej również w okresie letnim. Kotol získal ekologický certifikát IChPW potvrdený výskumom a spĺňa normy EkoProjektu. Jedno naplnenie zásobníka palivom umožňuje niekoľkodňové bezobslužné fungovanie kotla ÚK.


ecomatix 2
Sección transversal
copia ecomatix copia ecomatix copia ecomatix copia ecomatix


Technické údaje

ecomatix 2
Sección transversal
Descripción ecomatixSúbory na stiahnutie
Kliknutím na ikonu spustite preberanie.

archivo PDF
NÁVOD NA OBSLUHU
ECOMATIX
archivo PDF
NÁVOD NA OBSLUHU
Radič ST-491
archivo PDF
NÁVOD NA OBSLUHU
Radič ST-571