PL
Kolton - PARP

Loading color scheme

Dofinancovanie projektu z Európskej Únie

Realizácia projektu v rámci Operačného programu Inteligentný rozvoj na roky 2014-2020

Realizácia projektu v rámci Operačného programu Inteligentný rozvoj na roky 2014-2020– opatrenie 2.3.2 Poukazy na inovácie pre MŚP 2018-01-29

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe KOŁTON S.C. Wojciech Kołton, Krzysztof Kołton realizuje projekt pod názvom: "Inovatívny systém optimalizácie prívodu vzduchu určený pre kotly ÚK s automatickým podávaním pevného paliva, v tom aj biomasy” v rámci opatrenia 2.3.2 Poukazy na inovácie pre MŚP Operačného programu Inteligentný rozvoj na roky 2014-2020.

Cieľ projektu: zvýšenie schopnosti inovácie spoločnosti vypracovaním vylepšením výrobkov – série kotlov ÚK s automatickým podávaním pevného paliva, vybavených systémom na optimalizáciu prívodu vzduchu.

Plánovane výsledky: v dôsledku realizácie projektu bude zahájený proces zavedenia škály inovatívnych, vylepšených výrobkov do hospodárskej činnosti firmy. Dodatočným prínosom pre podnikateľa budú:

- diverzifikácia ponuky výrobkov a rozšírenie súčasného trhu predaja,
- zvýšenie množstva doterajších zákazníkov,
- posilnenie spolupráce s vedecko-výskumným sektorom,
- vytvorenie inovatívneho imidžu firmy, ktorá vytvára nové riešenia v oblasti výrobkov v oblasti vykurovania.

Hodnota projektu: 399 750,00 PLN
Dofinancovanie projektu z EÚ: 276 250,00 PLN