PL
Kolton - Žiadosť o predloženie návrhu

Loading color scheme

Žiadosť o predloženie návrhu

V súvislosti s realizáciou projektu potencionálne spolufinancovaného z prostriedkov Európskej Únie v rámci Regionálneho operačného programu Województwa Małopolskiego na roky 2014-2020 - Opatrenie 3.4.4 Dotácie, firma P.P.H.U. KOŁTON S.C. Vás vyzýva na podávanie návrhov

V súvislosti s realizáciou projektu potencionálne spolufinancovaného z prostriedkov Európskej Únie v rámci Regionálneho operačného programu Województwa Małopolskiego na roky 2014-2020 - Opatrenie 3.4.4 Dotácie, firma P.P.H.U. KOŁTON S.C. Vás vyzýva na podávanie návrhov v oblasti stavených prác pre potreby výstavby výrobného objektu so sociálnymi zariadeniami, kanceláriami a technickou infraštruktúrou.

Príloha č. 6. Projektová dokumentácia – vzhľadom na veľkosť a množstvo dokumentov, je možné si projektovú dokumentáciu stiahnuť na nižšie uvedenej internetovej adrese: https://drive.google.com/open?id=0BzL_FjwQAE8AMTd1MXBfenBWdE0

2017-10-18 // Informácia o výbere dodávateľa

Oznamujeme, že v reakcii na žiadosť o predloženie návrhu zo dňa 28.09.2017 v oblasti stavených prác pre potreby výstavby výrobného objektu so sociálnymi zariadeniami, kanceláriami a technickou infraštruktúrou, podala najvýhodnejšiu (jedinú) ponuku firma Przedsiębiorstwo Budowlane „SIKORA” Wojciech Sikora. Týmto bol tento subjekt vybraný na realizáciu predmetnej služby.