PL
Kolton - Dofinancovanie projektu z Európskej Únie

Loading color scheme

Dofinancovanie projektu z Európskej Únie

Realizácia projektu v rámci Operačného programu Inteligentný rozvoj na roky 2014-2020

Realizácia projektu v rámci Operačného programu Inteligentný rozvoj na roky 2014-2020– opatrenie 2.3.2 Poukazy na inovácie pre MŚP 2018-01-29

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe KOŁTON S.C. Wojciech Kołton, Krzysztof Kołton realizuje projekt pod názvom: "Inovatívny systém optimalizácie prívodu vzduchu určený pre kotly ÚK s automatickým podávaním pevného paliva, v tom aj biomasy” v rámci opatrenia 2.3.2 Poukazy na inovácie pre MŚP Operačného programu Inteligentný rozvoj na roky 2014-2020.

Cieľ projektu: zavedenie inovatívnych a ekologických vykurovacích zariadení firmy PPHU Kołton na trh a zvýšenie výrobnej kapacity firmy vybudovaním nového výrobného podniku spolu so zakúpením moderného vybavenie.

Plánované výsledky: v dôsledku realizácie projektu PPHU Kołton získa nasledovné prínosy:

- organizácia efektívneho procesu a bezpečnosti pracovných miest,
- zvýšenie kapacity výroby Firmy,
- zlepšenie dopravnej dostupnosti Podniku,
- diverzifikácia ponuky výrobkov a rozšírenie súčasného trhu predaja,
- zvýšenie množstva doterajších zákazníkov,
- vytvorenie inovatívneho imidžu firmy, ktorá vytvára nové riešenia reagujúce na potreby trhu,
- zvýšenie príjmov Firmy z titulu predaja nových výrobkov.

Doba realizácie projektu: 1. októbra 2017 – 30. septembra 2019
Hodnota projektu: 399 750,00 PLN
Dofinancovanie projektu z EÚ: 7 148 735,21 PLN