PL
Kolton - Certifikáty

Loading color scheme

Certifikáty

Firma KOŁTON je výrobcom vysokokvalitných kotlov (pecí*) ústredného kúrenia. Naše výrobky majú certifikáty z Laboratorium Spalania (laboratórium spaľovania) IChPW. Certifikáty pre vyrábané modely môžete vidieť v jednotlivých záložkách.

Energeticko-ekologické certifikáty potvrdzujú kvalitu, účinnosť a bezpečnosť našich kotlov. Hodnoty energeticko-emisných ukazovateľov sú označované v súlade s normou PN-EN 303-5:2012 kap. 5.7-5.10 a technickými procedúrami.