Jesteśmy na Google+
Google+
Konštrukcia kotla BOXER je určená pre dolno – horné spaľovanie tuhého paliva, čo je dôvodom, že pec najlepšie spaľuje kamenné uhlie druhu orech a aj prachovo – uholné zmesí, drevo a drevený odpad. Boxer je vybavený elektronickým regulátorom teploty a ventilátorom, ktorý udržiava teplotu v kotli na požadovanej úrovni a riadi prácu obehového čerpadla U.K. ako aj čerpadla T.U.V. Kotol môže byt aj prispôsobený na prácu s regulátorom ťahu. Čas práce na jednom násype je od 6 do 16 hodín. BOXER ma vodný rošt, vertikálne komory rozdelené dodatočné vodnými panelmi a viacbodovú ventiláciu vďaka čomu je vysokoúčinný a ma nízke emisie, potvrdené výskumom..

Charakterystyka BOXER

Boxer

Boxer - przekrój

Riadiaca jednotka s algoritmom PID (šetrí 13-20% paliva)

Dvierka posilnené pretlačením za účelom posilnenia odolnosti proti termickým deformáciám.

Moderný, inovatívny design

Opláštenie z pozinkovanej ocele maľovanej zahorúca, posilnené pretlačou

Zámok „easy clamp“ uľahčuje zatváranie dvierok a predchádza ich náhodnému otvoreniu sa počas práce kotla.

Plochy základ kotla uľahčuje položenie pece na ľubovoľnom mieste

Senzor teploty splodín podporujúci riadiacu jednotku s algoritmom PID, riadi čerpadlo U:K:

Ergonomický, šikmý násyp
Kotol je vyrobený z certifikovaného plechu P265GH a konštrukčnej ocele S235JR

Čistenie roštu pomocou páky

Vertikálna poloha výmenníka

Horno – dolné spaľovanie

Vertikálna mriežka ohniska zaisťuje pred nežiadaným vysýpaním sa horúceho popola z kotla

Vodný rošt z certifikovaných teplovodných trubiek

Dvierka izolované špeciálnou vatou z minerálnej vlny s nízkym koeficientom tepelnej vodivosti zmenšujú tepelné straty a minimalizujú nahrievanie sa dvierok

TECHNICKÉ INFORMÁCIE TABELA

Firma KOŁTON zastrzega sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji oferowanych towarów. Treści zamieszczone na stronie są poglądowe i mogą się różnić w zależności od wielkości oraz wyposażenia danego typoszeregu kotła.
Szkice, zdjęcia i przekroje odzwierciedlają tylko jeden przykładowy kocioł danego typoszeregu.

MASTER SMOKER