PL
Kolton - Tepelné čerpadlá vzduch/voda

Loading color scheme

ecomatix 2

Tepelné čerpadlo je vybavené inovatívnym, algoritmom odmrazovania odparovača, ktorý po vytvorení námrazy na výmenníku, zapne reverzný chod.

Použitie stanoveného algoritmu odmrazovania je určite najlepším riešením v porovnaní s "časovým" vypínačom, čo v mnohých situáciách spôsobuje častejšiu, zbytočnú zmenu smeru obehu a súčasne dochádza k plytvaniu tepelnou energiu. Reverzný chod sa používa aj v letnom režime na chladenie budov.

Tepelné čerpadlo vzduch/voda typu monoblok je moderné, ekologické a ekonomické vykurovacie zariadenie, ktoré obsahuje chladivo R290.

Zariadenie je vyrobené z kvalitatívne najlepších súčiastok dostupných na svetovom trhu, má širokú škálu poistiek proti tlaku a proti zamrznutiu, vďaka čomu je jeho použitie nezvyčajne bezpečné.

Jedným z predností tepelného čerpadla je jeho tichá prevádzka, vďaka dostatočnej izolácii komory agregátu a použitiu ventilátora s plynule regulovanými otáčkami. Zariadenie sa vyznačuje moderným a estetickým dizajnom.

Pompa ciepła
Zalety
 • Nízky výstupný tlak spôsobuje nižšiu spotrebu energie, nižšia hlučnosť a dlhšia životnosť kompresora,
 • Vysoká kondenzačná teplota pri nízkom tlaku v porovnaní s inými všeobecne používanými chladivami,
 • Vysoké COPdokonca do 4.2 vzhľadom na dobré fyzikálno-chemické vlastnosti pracovného média,
 • Zariadenie nie je potrebné registrovať v Centrálnom registri operátorov zariadení a systémov protipožiarnej ochrany (CRO),
 • Chladivo R290 (propán) s nulovým potenciálom poškodzovania ozónovej vrstvy (ODP=0) a veľmi nízkym potenciálom globálneho otepľovania (GWP=3).
 • Možnosť automatického pripojenia prídavných tepelných zdrojov: elektrického ohrievača, kotla na pelety, plynového alebo olejového kotla,
 • Zabudované zariadenia znižujúce štartovací prúd Soft-Start,
 • Ovládač s intuitívnym menu s možnosťou ovládania cez Internet alebo pomocou aplikácií na mobilnom zariadení, dodanom od firmy TECHSterowniki,
 • Možnosť rozšírenia ochrany proti zamrznutiu o UPS (pre oblasti s dlhými a častými výpadkami v dodávke elektrickej energie),
 • Možnosť použitia zariadenia pre jednorodinné domy, podniky, obchodné miesta alebo v kaskáde tepelných čerpadiel v konfi gurácii s kotlom na pelety,
 • Obehové čerpadlo s plynulou reguláciou výhrevnosti v štandardne,
 • Možnosť práce v kaskáde do 6 zariadení,
 • Zabudovaný snímač postupnosti a zániku fáz elektrického prúdu,
 • Použitie najlepších súčiastok dostupných na trhu:

Pompa ciepła
 • Kompresor Copelandprispôsobený na prácu s chladivom R290,
 • Elektronický expanzný ventil udržiavajúci maximálny výkon čerpadla pri premenlivých podmienkach prevádzky,
 • Výparník navrhnutý pre klimatické podmienky Strednej Európy, so širším rázvorom lamiel, čo minimalizuje frekvenciu odmrazovania,
 • Tichý ventilátor s lopatkami v tvare "sovích pierok", čo minimalizuje jeho hlučnosť.

HYBRIDNÝ SYSTÉM spája dva tepelné zdroje: kotol na pelety a tepelné čerpadlo

Je to jednoduché riešenie pre vykurovanie jednorodinného domu ako aj ohrev teplej úžitkovej vody. Základným zdrojom tepla je energeticky úsporné tepelné čerpadlo.

Ovládanie systému sa realizuje pomocou regulátora tepelného čerpadla, ktorý ponúka možnosť spolupráce s ovládačom kotla na pelety:
 • Ak COPtepelného čerpadla je menšie ako nastavená hodnota, tak kotol na pelety prechádza do funkcie vykurovania,
 • Ak pracujúci kotol na pelety nedodáva požadovaný tepelný výkon, tak sa dodatočne zapne tepelné čerpadlo.

Ako jediný výrobca v Európe uvádzame hybridný systém, ktorý plne využíva obnoviteľne zdroje energie:
 • Vzduchové tepelné čerpadlo s ekologickým chladivom R2902,
 • Kotol na pelety, ktorý má certifi kát Eko Projekt

Nakoľko saprávne predpisy v oblasti stavebníctva neustále sprísňujú, tak bude nevyhnutné na vykurovanie používať obnoviteľné zdroje energie, ktoré znižujú spotrebu prvotnej a koncovej energie budovy.

Tepelné čerpadlo navrhnuté vspolupráci s fi rmou AGH v Krakove..

Legenda