PL
Kolton - Horáky

Loading color scheme
Horáky

Retorta RETOSCROLL Horák na uhlie so skrutkovou retortou III. generácie je spojením vlastností tradičného retortového horáka a otočného horáka s mechanickým pohonom. Výhodou retorty III. generácie je, že jej vnútorný tvar je vyprofilovaný vo forme skrutky, ktorej úlohou je otáčanie paliva za účelom jeho vytlačenia z dolnej časti kolena horáka. Skrutková retorta nemá pohyblivé časti a okrem toho jej tvar umožňuje otáčanie paliva v dôsledku čoho dosiahneme lepšie rozvedenie vzduchu v procese horenia a lepšie odstraňovanie popola z ohniska v porovnaní s inými riešeniami horákov.
 
Retortový pevný podávač na spaľovanie pevného paliva akým je eko-hrášok. Skladá sa z podávacieho slimákového mechanizmu, pomocou ktorého sa presúva palivo zo zásobníka do retortového horáka, v ktorom dochádza k horeniu. Vďaka jednoduchej konštrukcii podávača je podávač bezporuchový a má jednoduchú obsluhu a údržbu. Štandardný podávač spaľuje eko-hrášok so zrnitosťou od 5-25mm a uhlie s malou alebo strednou spekavosťou-výhrevnosť 17-27MJ/kg. Štandardný podávač je poháňaný elektroprevodovkou NORD, čo zaručuje vysokú odolnosť a tichú a bezporuchovú prevádzku počas mnohých rokov.
 
Podávač TRIO slúži na spaľovanie eko-hrášku a agro peliet. V podávačoch tohto typu sa používa otočná retorta, ktorá plní funkciu rozbíjania trosky vznikajúcej na ohnisku pri spaľovaní a taktiež prívodu vzduchu za účelom čo najefektívnejšieho spaľovania peliet. Podávač TRIO je,rovnako ako ten štandardný, poháňaný elektroprevodovkou NORD, čo zaručuje vysokú odolnosť a tichú a bezporuchovú prevádzku počas mnohých rokov. Podávače TRIO s otočnou retortou a prívodom vzduchu sa inštalujú do kotlov do 300 kW. Všetky podávače sú vybavené hasiacim systémom-hasič.
Liatinový horák EKO ENERGIA na pevné palivo so slimákovým podávačom novej generácie je riešením umožňujúcim použitie palív širokej škály, či v sypkej forme alebo vo forme granulátu od 1-32mm. Hlavným palivom je eko-hrášok. Konštrukcia novej trysky horáka a použitie nového spôsobu podávania paliva umožňuje použitie palív tzv. ťažkých, napr. uhlie s vysokou spekavosťou, ktoré často vytvárajú v ohnisku trosku. V spojení s hasiacim systémom – hasič je liatinový horák vhodný na spaľovanie peliet a agro peliet.
Eco horák série UNI MAX sa inštaluje do kotlov určených na spaľovanie peliet. Tieto horáky sú vybavené systémom segmentového pohyblivého roštu vo výsuvnej podobe na čistenie zásuvky. Taktiež majú keramickú výstelku, ktorá stabilizuje podmienky spaľovania. Horáky série UNI-MAX sú prispôsobené spaľovať každý druh peliet dostupný na trhu, ako peliet dobrej kvality, tak aj peliet priemyselnej kvality.
Horák KIPI sa inštaluje do všetkých kotlov 5. emisnej triedy, ktorý je plnoautomatický a umožňuje spaľovanie pevného paliva typu pelety a agro pelety. Konštrukcia horáka sa odlišuje spaľovacou komorou, ktorá rotuje, čím čistí ohnisko od vzniknutej trosky a popola a vďaka tomu horák pracuje efektívne nepretržite bez poklesu výkonu a nikdy nedochádza k jeho zaseknutiu. Konštrukcia horáka a rozvírenie plameňa v podávači znižuje riziko spätného vtiahnutia plameňa na minimum. Ovládanie kontroluje a upozorňuje na nebezpečné stavy počas práce horáka.