PL
Kolton - Duox 5 klasa

Loading color scheme

Kotol je vykurovací kotol so zásobníkom a automatickým podávačom paliva, ktorý je prispôsobený na spaľovanie eko-hrášku. Korpus kotla je celý vyrobený z certifikovaného plechu s hrúbkou 6-8 mm.

Kotol s podávačom, umožňuje vďaka špeciálnym riešeniam dosiahnuť bezdymové spaľovanie, nízke emisie a vysokú efektivitu od 91,8%÷ 93,7%. Dômyselná riadiaca jednotka kontroluje teplotu vody v kotle a riadi prácu podávača, ventilátora, riadi prácu pohonu zmiešavacieho čerpadla, čerpadiel a navyše môže spolupracovať s izbovými termostatmi rôzneho typu a komunikačnými modulmi Internet a GSM. Výhodou kotla je horizontálna dosková konštrukcia výmenníka, ktorá má víriče spalín plniace funkciu turbulátora, čím kotol dosahuje stálu, vysokú efektivitu a rúrový výmenník, ktorý plní funkciu chladenia ohňovzdorných panelov, čo predlžuje ich životnosť a zároveň znižuje emisie škodlivých látok vznikajúcich počas horenia. Kotol má konštrukciu vývodu sopúcha len a výlučne vertikálne. Významnou inováciu v kotle, ktorá zlepšuje proces spaľovania a znižuje emisie spalín je patentovaná špeciálna retorta III. generácie Retoscroll, chránená troma patentami, je v tvare kužeľa s prevzdušňovacími otvormi a výstupkami tvoriacim je dostupný aj vo verzii z liatinovým podávačom firmy EKOENERGIA s výkonom 20 kW a 25 kW.

Výhodou kotla je aj vyloženie spaľovacej komory keramikou v podobe špeciálnych platní, ktoré optimalizujú priebeh horenia. môže pracovať nepretržite, bez vyhasínania počas celej vykurovacej sezóny. Vďaka automatike je možný ohrev teplej úžitkovej vody aj počas letnej sezóny. Kotol spolu s ohniskom RETOSCROLL ako aj liatinovým podávačom získal ekologický certifikát IChPW potvrdený výskumami a spĺňa normy Ekoprojektu (Ecodesign). Jedno naplnenie zásobníka palivom umožňuje niekoľkodňové bezobslužné fungovanie kotla ÚK.

Kotol dostupný s výkonom 20 a 25 kW

ecomatix 2
Sección transversal
copia ecomatix copia ecomatix copia ecomatix copia ecomatix


Dechnické údaje
ecomatix 2
Sección transversal


Descripción ecomatixSúbory na stiahnutie
Kliknutím na ikonu spustite preberanie.

archivo PDF
NÁVOD NA OBSLUHU
DUOX 5 Klasa