PL
Kolton - EKODESIGN PROJEKT

Loading color scheme

EKODESIGN PROJEKT

Mnohokrát sme mohli počuť o desiatkach výhod kotlov 5. triedy – sú okrem iného energeticky úsporné, ekonomicky výhodné a vysoko efektívne.

Avšak Európska Únia sa rozhodla ísť o krok ďalej a preukázať, že kotly môžu byť ešte lepšie. Toto rozhodnutie uviedla v smernici Ecodesign, nazývanou aj Ekoprojekt alebo smernica ErP. Vykurovacie kotly na pevné palivo boli zaradené do Nariadenia Komisie EÚ č. 2015/1189 z 28. apríla 2015.

Ecodesign má vstúpiť do platnosti na začiatku roku 2020, avšak už dnes sa oplatí oboznámiť so základnými zmenami, ktoré má zaviesť. Na čo? Ecodesign je odpoveď EÚ na problém veľmi krátkej práce zariadenia s menovitým výkonom – zo znamená, že kotol je energeticky efektívny len počas krátkej časti sezóny. Po jej uplynutí pracuje v režime prestoja alebo udržiavania, čo je neefektívne vzhľadom na náklady pre užívateľa ako aj z hľadiska životného prostredia ohľadom emisie spalín.

Smernica Ecodesign zavádza nové požiadavky, ktoré budú musieť spĺňať všetky vykurovacie kotly v roku 2020. Ostatné modely budú na trvalo stiahnuté z predaja. Dôležitá je predovšetkým otázka emisií týkajúcich sa sezónneho vykurovania priestorov.

Kľúčové predpoklady:

Sezónna energetická efektivita nesmie byť nižšia ako 75% pre kotly s menovitým výkonom 20 kW alebo nižším a 77% pre kotly s menovitým výkonnom vyšším ako 20 kW. V smernici boli stanovené aj požiadavky týkajúce sa emisií oxidu uhličitého, dusíka, plynných organických zlúčenín a tuhých častíc:

1. Oxid uhoľnatý:

  •    ● kotly s automatickým podávačom – nie viac ako 500 mg/m3,
  •    ● kotly s ručným podávaním paliva - nie viac ako 700 mg/m3.

2. Oxidy dusíka:

  •    ● kotly na biomasu - nie viac ako 200 mg/m3,
  •    ● kotly na fosílne palivá - nie viac ako 350 mg/m3.

3. Plynné organické zlúčeniny:

  •    ● kotly s automatickým podávačom - nie viac ako 20 mg/m3,
  •    ● kotly s ručným podávaním paliva - nie viac ako 30 mg/m3.

4. Tuhé častice:

  •    ● kotly s automatickým podávačom - nie viac ako 40 mg/m3,
  •    ● kotly s ručným podávaním paliva - nie viac ako 60 mg/m3.

Kotly, ktoré splnia všetky tieto požiadavky získajú špeciálnu etiketu, ktorá zdôrazňuje, že práve toto zariadenie bude najvýhodnejšie pre majiteľa ako aj životné prostredie.