PL
Kolton - 5. TRIEDA EKOLÓGIE

Loading color scheme

5. TRIEDA EKOLÓGIE

Ešte pred niekoľkými rokmi sa rozlišovali tri základné emisné triedy kotlov - od 1 do 3 (najlepšia/najvyššia), čo stanovuje norma EN 303-5 z roku 2002.

Ešte pred niekoľkými rokmi sa rozlišovali tri základné emisné triedy kotlov - od 1 do 3 (najlepšia/najvyššia), čo stanovuje norma EN 303-5 z roku 2002. Avšak v priebehu 10 rokov boli pripravené nové predpisy, ktoré boli zahrnuté do aktualizovanej normy ešte v roku 2012. Tie uvádzali tri nové triedy s omnoho prísnejšími emisnými podmienkami: od 3 do 5, kde 5 je najprísnejšia trieda a práve preto aj najlepšia.

Je nevyhnutné poznamenať, že mnoho starších modelov kotlov naďalej nemá na typovom štítku uvedenú žiadnu triedu, nakoľko to predtým nebolo nevyhnutné. Snažili sa ho získať výlučne osoby, ktoré sa pokúšali získať dotáciu na kúpu kotla. Avšak nová norma už prikazuje označenie triedy na každom kotle, podľa ich stupňa škodlivosti pre životné prostredie.

Aké podmienky je potrebné splniť?

Pre získanie typového štítku s triedou 5 musí kotol spĺňať veľmi prísne podmienky, ktorú stanovuje norma EN 303-5:2002. Spomedzi nich uvádzame okrem iného:

  • ● Hraničná hodnota emisií CO nie je vyššia ako 500 mg/m3 (predtým: 3000 mg/m3),
  • ● Hraničná hodnota emisií tuhých častíc (prachu) nie je vyššia ako 40 mg/m3 (predtým: 125 mg/m3),
  • ● Hraničná hodnota emisií plynných organických zlúčenín nie je vyššia ako 20 mg/m3 (predtým 100 mg/m3).

Sú to veľmi veľké zmeny, ktoré nútia výrobcov používať značne pokrokovejšie technológie a taktiež prísnejšie pokyny týkajúce sa palív, ktoré môžu byť spaľované. Medzi tieto pokyny patrí predovšetkým suché palivo, ktorý môže byť samostatne dosušované pomocou ventilácie v zariadení.

Nové právne predpisy sú platné už od 1. októbra 2017. Znamená to, že každý kotol vyrobený po tomto dátume, musí byť v súlade s emisnými požiadavkami 5. triedy. Súvisí si to nielen s nárastom cien za zariadenie, ale aj za povolené palivo.

Ecodesign

Nariadenie Komisie EÚ č. 2015/1189 z 28. apríla 2015 zaviedlo smernicu Ecodesign, ktorá začne platiť v roku 2020. Budú zavedené dodatočné predpisy týkajúce sa sezónnej energetickej efektívnosti pre oxidy uhlíka a dusíka a tuhých častíc.