PL
Kolton - Ecomatix Duże Moce

Loading color scheme

ecomatix 03 75-150 kW je kotol zváraný z certifikovaných plechov s hrúbkou 8-10mm. Výhodou kotlov tohto typu je konštrukcia spaľovacej komory. Táto konštrukcia umožňuje dosiahnuť veľký, kumulovaný povrch odberu tepla a má v zadnej časti špeciálny čistiaci mechanizmus. Tento mechanizmus má dve funkcie: udržiava výmenník v náležitej čistote a plní úlohu turbulátora spalín. Kotol vďaka tomu dosahuje stálu, vysokú účinnosť. Dodatočne môže byť čistiaci mechanizmus automatický, čiže sa samostatne zapína a je riadený pomocou riadiacej jednotky kotla. Vertikálne umiestnenie rúrok taktiež znižuje usadanie prachu a súčasne spôsobuje rozdelenie plameňa pre jeho lepšie využitie v zadných komorách. Dôležitou črtou kotla je nezaťažená spaľovacia komora, tzn. nevychladnutie plameňa v prvej etape horenia umožňuje lepšie dohorenie oxidov uhlíka, čo má pozitívny vplyv na zlepšenie efektívnosti kotla a ekológiu.

Významnou inováciu v kotle, ktorá zlepšuje proces spaľovania a znižuje emisie spalín je patentovaná špeciálna retorta III. generácie Retoscroll, chránená troma patentami, je v tvare kužeľa s prevzdušňovacími otvormi a výstupkami tvoriacimi špirálu. Výhodou kotla je aj vyloženie spaľovacej komory keramikou v podobe špeciálnych platní, ktoré optimalizujú priebeh horenia. Ecomatix môže pracovať nepretržite, bez vyhasínania počas celej vykurovacej sezóny. Vďaka automatike je možný ohrev teplej úžitkovej vody aj počas letnej sezóny. Kotol získal ekologický certifikát IChPW potvrdený výskumami a spĺňa normy Ekoprojektu. Jedno naplnenie zásobníka palivom umožňuje niekoľkodňové bezobslužné fungovanie kotla ÚK.ecomatix 2
Sección transversal


Technické špecifikácie
ecomatix 2
Sección transversalDescripción ecomatixSúbory na stiahnutie
Kliknutím na ikonu spustite preberanie.

archivo PDF
NÁVOD NA OBSLUHU
ECOMATIX