PL
Kolton - Biopellmax Duże Moce

Loading color scheme

75-150 kW je kotol zváraný z certifikovaných plechov s hrúbkou 8-10mm. Výhodou kotlov tohto typu je konštrukcia spaľovacej komory. Táto konštrukcia umožňuje dosiahnuť veľký, kumulovaný povrch odberu tepla a má v zadnej časti špeciálny čistiaci mechanizmus. Tento mechanizmus má dve funkcie: udržiava výmenník v náležitej čistote a plní úlohu turbulátora spalín. Kotol vďaka tomu dosahuje stálu, vysokú účinnosť. Dodatočne môže byť čistiaci mechanizmus automatický, čiže sa samostatne zapína a je riadený pomocou riadiacej jednotky kotla. Vertikálne umiestnenie rúrok taktiež znižuje usadanie prachu a súčasne spôsobuje rozdelenie plameňa pre jeho lepšie využitie v zadných komorách. Dôležitou črtou kotla je nezaťažená spaľovacia komora, tzn. nevychladnutie plameňa v prvej etape horenia umožňuje lepšie dohorenie oxidov uhlíka, čo má pozitívny vplyv na zlepšenie efektívnosti kotla a ekológiu. Výhodou kotla je aj vyloženie spaľovacej komory keramikou v podobe špeciálnych platní, ktoré optimalizujú priebeh horenia. Kotol je vybavený inovatívnym, samočistiacim, otočným horákom KIPI.

môže pracovať nepretržite, bez vyhasínania počas celej vykurovacej sezóny. Vďaka automatike je možný ohrev teplej úžitkovej vody aj počas letnej sezóny. Kotol získal ekologický certifikát IChPW potvrdený výskumami a spĺňa normy Ekoprojektu. Jedno naplnenie zásobníka palivom umožňuje niekoľkodňové bezobslužné fungovanie kotla ÚK.

Charakteristika
 • Poloautomatický systém čistenia dymovodov
 • Inovatívny, otočný, samočistiaci horák KIPI
 • Estetický a funkčný zásobník na pelety (veľkosť závisí od výkonu kotla)
 • Inovatívny turbulátor spalín zvyšujúci efektívnosť kotla
 • Pokročilý ovládač

Príslušenstvo
  Štandardné
 • Ventilátor prívodu vzduchu
 • Pokročilý ovládač ST 979, funkčný a zároveň jednoduchý na obsluhu
 • Doplnkové
 • Priemyselný peletový zásobník s objemom od 800 do 2800 litrov

POZOR: Pri stanovení celkovej šírky je potrebné zohľadniť posunutie zásobníka od kotla o šírku vysunutého podávača

ecomatix 2
Sección transversal


Technické špecifikácie
ecomatix 2
Sección transversal


Súbory na stiahnutie
Kliknutím na ikonu spustite preberanie.

archivo PDF
NÁVOD NA OBSLUHU
BioPellMax 150-200
archivo PDF
NÁVOD NA OBSLUHU
BioPellMax 75